Kayıtta Gerekli Belgeler

Müracaat Dilekçesi

(Yurt Yönetimi tarafından kesin kayıt yapılırken verilecektir)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkametgah

Adli Sicil Kaydı

2 adet Vesikalık Fotoğraf

Öğrenci Belgesi